قایق پرنده!

قایق پرنده به بازار آمد!این قایق پرنده بعد از رسیدن به سرعت 100 کیلومتر در ساعت بالهایش را باز می کند و پرواز می کند! قایقی که بعد از رسیدن به سرعت 100 کیلومتر در ساعت با بالهایش پرواز می کند، بهینه سازی شد. این قایق پرنده که حاصل زحمات 11 ماهه "رودی هیمن" نیوزلندی است از آمایشات اولیه سربلند بیرون آمد. این قایق دریایی - هوایی که به نام "هوورینگ" معروف شده است اکنون به عنوان یک وسیله تک نفره در سفرهای دریایی شناخته شده است.

0 کامنت: