ترکها مرکز دنیا را پیدا کردند!

کانون ملانصرالدین در ترکیه بر اساس جوکی از ملانصرالدین با عنوان "مرکز دنیا آک شهر است" خواستار قانونی کردن این جمله شد! اداره ثبت اسناد ترکیه نیز بر اساس این درخواست، آنرا به رسمیت شناخت!

تانر سرین، مسئول بنیاد ملانصرالدین در این باره گفت: بر اساس درخواست سال 2006 کانون ملانصرالدین اداره ثبت اسناد ترکیه به مدت 10 سال آق شهر را به عنوان مرکز دنیا شناخت!

همچنین از سال گذشته جلوی مقبره ملانصرالدین در آق شهر از توابع قونیه، نوشته ای گذاشته شد با عنوان "مرکز دنیا" و به هرکسی که پایش را روی آن نوشته می گذارد دیپلم افتخار "پا گذاشتن بر مرکز دنیا" اعطا می شود!

به گزارش خبرگزاری آناتولی مسئول کانون ملانصرالدین هدف از این فعالیت را شناساندن نام آق شهر با عنوان مرکز دنیا به جهانیان دانست.

[صد البته در این کار اهداف توریستی هم وجود دارد و ترکیه به خوبی ثابت کرده است که از داشته های فرهنگی اش نهایت استفاده را می برد.]

جوک مربوط به مرکز دنیا:

جمعی از افراد برای استهزاء ملا نصرالدین از او می پرسند: ملا، اگر گفتی مرکز دنیا کجاست؟

ملا هم چند قدم به جلو می رود و چند قدم به عقب برمیگردد، بعد دستارش را به زمین می کوبد و می گوید: اینجا دقیقا مرکز دنیاست!

اطرافیانش تعجب می کنند و می گویند: ملا، چطور چنین چیزی مکن است؟

او هم می گوید: باور ندارید؟ بروید و اندازه بگیرید!!

0 کامنت: