2 میلیون دلار جایزه برای قتل اورهان پاموک تعیین شده بود!

در ترکیه خبر دستگیری یک گروه که برای قتل اورهان پاموک جایزه ای 2 میلیون لیره ای (نزدیک به 2 میلیون دلار) تعیین کرده بود کشور را در شوک فروبرد.

به نوشته روزنامه حریت، این گروه در طی یک شنود تلفنی دستگیر شدند. هنوز در مورد ریشه های این گروه و اعتقادات آنها هیچ خبری منتشر نشده است. گروه حتی نوع اسلحه ای که با آن باید اورهان پاموک کشته می شد را نیز مشخص کرده بودند. این گروه که در مطبوعات ترکیه از آن به عنوان گروه "ارگنه کن" نام برده می شود بعد از ماهها شنود پلیس ترکیه به دام افتاد.

پلیس در 40 عملیات پلیسی - امنیتی 33 نفر را تحت نظر گرفت.

اورهان پاموک برنده سال قبل جایزه نوبل ادبیات در ترکیه از جمله افراد منتقد شناخته می شود که چندین بار بخاطر صحبتهایش به دادگاه احضار شده بود. گویا متهمان می خواستند با ترور اورهان پاموک، ترکیه را در قتل وی مقصر بدانند و با توجه به احضار وی به دادگاه، طبیعتا با قتل وی اولین نگاهها هم متوجه دولت می شد.

در بین دستگیرشدگان، چندین نفر از جمله یک افسر بلندپایه بازنشسته هم دیده می شوند.

سال گذشته نیز با قتل هرانت دینک حمله رسانه ای شدیدی علیه ترکیه هم در داخل کشور و هم در خارج آن به راه افتاد. نخست وزیر ترکیه در لحظات اولیه قتل دینک از آن با عبارت شلیک به دموکراسی یاد کرده بود و استاندار، رئیس شهربانی و چندین مقام شهر ترابزون را نیز از کار برکنار کرده بود. دادگاه قاتلان هرانت دینک همچنان ادامه دارد.


0 کامنت: