مجازات برای مردی که همسرش را متهم به عدم باکره گی کرده بود!

مردی در ترکیه که برای جداشدن از همسرش به دادگاه مراجعه کرده بود بخاطر آنکه گفته بود: "همسرش قبل از ازدواج با او با شخص دیگری نیز رابطه داشته است و باکره نبوده است" مجازات شد!!

قاضی دادگاه مرد را به پرداخت جریمه محکوم کرد. به گفته قاضی دادگاهی در شهر آدانای ترکیه، مرد هیچ دلیلی برای این گفته اش نداشته است و این گفته وی برخلاف شئون انسانی و توهین به مقام زنش بوده است!

بنا به گفته قاضی، همسر آن مرد چندین بار از شوهرش خواسته بود برای اثبات ادعای باکره گی به دکتر مراجعه کنند اما وی از این کار سر باز زده بود.

پی نوشت – برای اثبات رابطه نامشروع یک زن و مرد در اسلام شهادت 4 انسان بالغ و عاقل لازم است و در غیر این صورت فرد مدعی به جرم توهین مجازات می شود.

بسیاری از آداب و رسوم ازدواج در ترکیه و ایران کمابیش به هم شبیه است. از جمله این مورد آخر

حریت ترکیه

0 کامنت: