شوک تجاوز مجری شبکه بی بی سی به یک پسر!


یکی از مجریان شبکه انگلیسی بی بی سی به بهانه صحبت در مورد کار در شبکه یک پسر را به خانه اش آورد، به او داروی خواب آور خوراند و به او تجاوز کرد!

مجری 47 ساله شبکه بی بی سی در پارتی سال نو در لندن با یک پسر آشنا شد. این پسر را که 26 سال دارد به بهانه صحبت در مورد کار و نشان دادن عکسهای منزلش به خانه برد و ...

به نوشته ملیت به نقل از روزنامه دیلی میل، مجری Nigel Wrench به همراه پسر قربانی که هویتش فاش نشده است در مهمانی کوکائین استعمال کردند. پارتی سال نو در حدود ساعت 4 صبح به پایان رسید و مجری بی بی سی به پسر پیشنهاد کار در بی بی سی را داد. وی به بهانه صحبت در مورد جزئیات کار و نشان دادن عکس های داخل خانه، پسر را به منزلش دعوت کرد. به محض ورود به خانه، مجری رادیو بی بی سی یک پیاله شامپاین که در آن داروی خواب آور ریخته شده بود را به مهمانش خوراند.

شاکی برای آنکه هویتش معلوم نشود در لندن و در دادگاه از پشت پرده ویژه صحبت کرد و جزئیات را برای محکمه توضیح داد. وی گفت: وقتی دو جرعه سر کشیدم اطرافم را تیره دیدم. آخرین چیزی که بخاطر می آورم این بود که در تخت مجری لخت خوابیده بودم.

وکیل شاکی نیز گفته است: "مجری بی بی سی در پارتی درخواست بوسیدن پسر را کرده بود که از سوی او رد شده بود."

وی افزود: "موکلم بعد از خوردن دو جرعه از محتویات پیاله به روشویی رفت. وی می دانست که در تخت متهم است و تلاش می کرد مقاومت کند. اما توان مقاومت را از دست داده بود"

مجری شبکه بی بی سی هم اتهامات را رد کرده است.

1 کامنت:

زاهدی می‌گوید:

اگر واقعا این عمل توسط یک ژورنالیست انجام شده باشد کار بسیار کار بدی بوده است ، من به صفت یک نویسنده این کار را نقض حق کرامت انسانی جوان متضرر می پندارم