پرمعناترین عکس های دنیا

عکس 1 – تعداد آمریکایی هایی که در طول 6 ماه بر اثر استعمال دخانیات مرده اند. ساخته شده توسط 200هزار پاکت سیگار

عکس 1- ب- عکس با جزئیات بیشتر از عکس 1

عکس 1- ج – عکس تعداد کشته شدگان آمریکایی در طول شش ماه ساخته شده با 200 هزار پاکت سیگار – جزئیات کاملتر

عکس 1- د – جزئیات کامل عکس 1

---------------------------

عکس 2- تعداد شیشه های پلاستیکی که در عرض 5 دقیقه تمام می شوند (دو میلیون شیشه)

عکس 2- ب- جزئیات بیشتر از عکس 2

عکس 2- ج – جزئیات کامل عکس های فوق
-----------------------------

عکس 3- تعداد پرواز هواپیماهای آمریکایی در عرض 8 ساعت (11 هزار هواپیما)

عکس 3- ب- جزئیات بیشتر عکس فوق

عکس 3- ج- جزئیات کامل عکس فوق----------------------------------

عکس 4- تعداد گوشی موبایلهایی که هر روز روانه سطل آشغال می شوند!(426 هزار گوشی)

عکس 4- ب- جزئیات بیشتر عکس فوق

عکس 4-ج- جزئیات کامل عکس بالا--------------------------------------

عکس 5- تعداد کیسه های نایلونی ای که تنها در 5 ثانیه در آمریکا مصرف می شود! (60 هزار کیسه نایلون)

عکس 5-ب- جزئیات بیشتر عکس بالا

عکس 5-ج- جزئیات کامل عکسهای بالا
-------------------------------

عکس 6- تعداد لیوان های کاغذی که در 15 دقیقه مصرف می شوند (410 هزار لیوان)

عکس 6- ب- جزئیات بیشتر

عکس 6-ج- جزئیات کامل دو عکس بالا-----------------------------------------------------

عکس 7- تعداد کسانی که در سال 2004 با سلاح گرم در آمریکا به قتل رسیده اند(29هزار و 569 نفر)

عکس 7- ب- جزئیات بیشتر عکس بالا

عکس 7- ج- جزئیات کامل عکس های فوق


جهت دیدن عکس های کامل به گالری عکس روزنامه ملیت ترکیه مراجعه کنید

برای بزرگ کردن هریک از عکسها روی آن کلیک کنید