ویدئو: وقتی شلوار یکی از رقاصان هنگام رقص می افتد ...!


ویدئو مربوط به مسابقه رقص دانش آموزان یک ناحیه از ترکیه است. در هنگام رقص شلوار یکی از هنرمندان رقاص از پایش می افتد و این دانش آموز بدشانس مجبور می شود تا پایان رقص با مایو به کارش ادامه دهد!

منبع ویدئو و عکس: روزنامه ملیت ترکیه

0 کامنت: