زنان دانمارکی حق رفتن بدون سوتین به استخرها را کسب کردند!

یک گروه از زنان دانمارکی بعد از آغاز مبارزه برای رفتن بدون سوتین به استخرها توانستند موفق شوند!

بر اساس قانونی که دیروز در کپنهاگ وضع شد " حق وارد شدن زنان، بدون سوتین به استخرها" به رسمیت شناخته شد!

به گزارش وبلاگ ترجمه اخبار ترکیه به نقل از گازته وطن، آسترید وانگ رهبر 20 ساله این گروه فمینیست که برای رفتن بدون سوتین به استخرها مبارزه می کردند گفت: رفتن به حوض ها و استخرها بدون سینه بند حق ما نیز هست! این ما هستیم که تصمیم می گیریم سینه هایمان چه زمانی به عنوان آلت جنسی مطرح شود.

وی افزود این مبارزه را از زنان سوئدی یاد گرفته اند.

گفتنی ست زنان سوئدی که در اپسالا برای رفتن به استخر بدون پوشش پ.ستان مبارزه ای را آغاز کرده بودند در آن موفق نشدند!

شوخی - فکر می کنم کسب این امتیاز مهم برای زنان با استقبال بیشتری از سوی مردان مواجه شده است!

5 کامنت:

ناشناس می‌گوید:

خدا شفا بده شدید

ناشناس می‌گوید:

به به ـ به به

ناشناس می‌گوید:

واجب شد یک سفر بریم دیار کفر در دانمارک و تنی به آب بزنیم.
نکن همچین!

ناشناس می‌گوید:

ای ول
البته باید توجه داشت که اینطور کارها برای ملتهایی غیر از ملت ایرانه، چون از بس ایرانی ها در فقر جنسی بسر می برند اگر در استخرهای ایران چنین اتفاقی بیفته عقبتش رو فقط خدا میتونه حدس بزنه

مجید می‌گوید:

«توانستند موفق شوند» از نظر نگارشی نادرست است. چون هر دو یک معنی می‌دهند. مطلب اما جالب بود.