تلفات جنگ احتمالی اسرائیل با سوریه چقدر خواهد بود؟

اسرائیلی ها تلفات و خسارات جنگ احتمالی با سوریه را مو به مو حساب کردند. در صورت جنگ اسرائیل با سوریه چند اسرائیلی کشته خواهند شد؟ چند خانه تخریب خواهد شد و چند اسرائیلی آن کشور را ترک خواهند کرد؟ محاسبات اسرائیل همه را شوکه کرد!

متخصصان امر می گویند معمولا این محاسبه ها به صورت کاملا سری انجام می شوند اما اقدام اسرائیل در نشر این محاسبات در اینترنت از نظر صاحبنظران چندان طبیعی نیست. محاسبات اسرائیل در مورد جنگ احتمالی با سوریه هم مردم اسرائیل و هم منطقه را به نوعی تشویش دچار کرد. اینک محاسبات اسرائیل از تلفات جنگ با سوریه:

در صورت جنگ موشکی:

دولت اسرائیل به مسئولان محلی جزوه ای حاوی "برنامه جنگ" توزیع کرده است. در این جزوه اطلاعاتی در مورد اینکه در صورت جنگ با سوریه بر سر بخش های مختلف اسرائیل چه خواهد آمد اطلاعاتی داده شده است. در صورت حمله موشکی سوریه به اسرائیل در مجموع 3300 اسرائیلی کشته خواهند شد.

در صورت جنگ شیمیایی:

محاسبات یک سایت اینترنتی به نام Strategypage در مورد جنگ احتمالی اسرائیل – سوریه، در داخل اسرائیل نیز واکنش هایی به دنبال داشت. بر اساس محاسبات آن سایت در صورت اقدام سوریه به استفاده از مواد شیمیایی اسرائیل 16 هزار کشته خواهد داد.200 هزار اسرائیلی بدون خانه خواهند شد و یکصد هزار نفر نیز اسرائیل را ترک خواهند کرد.

به گزارش وبلاگ ترجمه اخبار ترکیه به نقل از حریت، در این محاسبات همچنین از روابط نزدیک ایران – سوریه اظهار نگرانی شدیدی شده است و آمده است: احتمال آنکه در صورت جنگ سوریه – اسرائیل، ایران هم با موشک های بالستیک اسرائیل را هدف قرار دهد وجود دارد. بزرگترین تهدید واقعی روابط نزدیک سوریه با ایران است.

سوریه شش انبار مهمات شامل صدها تن موشک اسکاد دارد و برد موشکهای آن کشور بین 500 تا 700 کیلومتر است.

پی نوشت – اسرائیل احتمالا از این آمار دادن نیت خاصی داشته است. به نظر نمی رسد در صورت جنگ اسرائیل با سوریه تعداد تلفات اسرائیل آنقدر کم باشد چون جنگ احتمالی اسرائیل با سوریه تنها جنگ بین این دو کشور نخواهد بود بلکه بسیاری از کشورهای عربی و ایران نیز در جنگ محتمل در کنار سوریه قرار خواهند گرفت. ضمن آنکه آمار خارج شدگان از اسرائیل نیز بسیار بیشتر از آماری خواهد بود که اسرائیلی ها داده اند

(اصل مطلب روزنامه حریت به صورت خلاصه ترجمه شده است)

0 کامنت: