تصاویر منتشرنشده ای از حادثه 11 سپتامبرروزنامه ملیت ترکیه عکس های کمتر منتشرشده ای از حادثه 11 سپتامبر 2001 را منتشر کرده است.
برای دیدن مجموعه کامل تصاویر منتشره اینجا کلیک کنید


0 کامنت: