رسوایی جنسی این بار دامن یک نماینده دانمارکی را گرفت!

یک نماینده پارلمان دانمارک بمب خبری را در آن کشور منفجر کرد. این نماینده با یک دختر 15 ساله عضو شاخه جوانان حزب متبوعش وارد آمیز.ش شده بود.

یکی از بزرگترین روزنامه های دانمارکی نیز برای یابنده دختر و یا عکسی از او جایزه تعیین کرده است!

نماینده مورد نظر عضو حزب سوسیال دمکرات دانمارک است و هویت وی نیز Jeppe Koford اعلام شده است. کوفورد از محبوب ترین سیاستمداران دانمارکی است. وی که سخنگوی سیاست خارجی حزبش بود و سودای رهبری حزب را در سر می پروراند اکنون از ریاست حزب قطع امید کرده است.

یک روزنامه رایگان سراسری در دانمارک نیز برای یابنده این دختر یا عکسی از او جایزه تعیین کرده.

به گزارش وبلاگ ترجمه اخبار ترکیه به نقل از گازته وطن، در عین حال نشریه دیگری نیز رسوایی اخلاقی موجود در روزنامه فوق الذکر را فاش کرد و از زنانی که در روزنامه رقیب مورد آزار جنسی مدیران آن قرار گرفته اند خواسته است ماجرا را شرح دهند و جایزه بگیرند!

عجب شیر تو شیری شده دانمارک!


0 کامنت: