در ترکیه: دعوا بر سر دمپایی زنانه دو کشته برجا گذاشت!

در شهر غازی آنتپ ترکیه شخصی به نام علی تاشچی که ادعا می کرد یک نانوا بخاطر پوشیدن دمپایی زنانه به او خندیده است به همراه اطرافیانش به نانوایی ندیم سزر حمله ور شد!

در این دعوا ندیم سزر، نانوای 26 ساله و فامیل 19 ساله اش اورهان جان خود را از دست دادند.

بنا به گزارش وبلاگ ترجمه اخبار ترکیه به نقل از گازته وطن، علی تاشچی که یک موبایل فروش است حوالی عصر دیروز با دمپایی زنانه به خیابان آمد. وی از مقتول که به او خیره شده بود پرسید: این نگاههای معنادارت برای چیست؟ نانوای بخت برگشته هم گفت: بخاطر آنکه دمپایی زنانه پوشیده ای! و خندید!

در اثر این موضوع کوچک و دعوای پس از آن، مقتول، تاشچی را با چاقو به طور سطحی زخمی کرد که با دخالت اطرافیان دعوا پایان یافت.

بعد از آن، علی تاشچی به همراه عده ای از اقوام خود به نانوایی مقتول حمله ور شد. در این دعوا که با تپانچه و میله آهنی و چاقو صورت گرفت علی تاشچی و عموی کوچکتر از خودش اورهان در دم جان باخت و خواهرزاده 27 ساله اش هم زخمی شد!

پلیس که به محل حادثه آمده بود در محل دعوا 16 پوکه هفت تیر، 2 ساتور و 3 میله آهنی را ضبط کرد!

علی تاشچی تحت بازداشت قرار گرفت و تلاش برای دستگیری سایر مسببان دعوا نیز ادامه دارد!

غازی آنتپ در جنوب شرقی ترکیه قرار دارد.


2 کامنت:

ناشناس می‌گوید:

.....و چاقو صورت گرفت علی تاشچی و عموی کوچکتر از خودش اورهان در دم جان باخت و خواهرزاده 27 ساله اش هم زخمی شد

......
علی تاشچی تحت بازداشت قرار گرفت و تلاش برای دستگیری سایر مسببان دعوا نیز ادامه....
بحث اینه که چند تا علی تاشچی داریم ؟؟؟
کی مرده کی زنده ؟؟؟؟

ناشناس می‌گوید:

ممنون می شم اگر از این خبرها که در ترکیه فراوان یافت می شود برایمان بیشتر بگذاری تا بهتر به علت عدم پذیرش ترکیه در اتحادیه اروپا پی ببریم. قربون آقاجون؟؟؟