احتمال حذف نام استانبول از فهرست میراث جهانی یونسکو

سازمان یونسکو که دو سال قبل به ترکیه نسبت به پاسداری از میراث فرهنگی – تاریخی ابرشهر باستانی استانبول هشدار داده بود بررسی ها برای حذف یا عدم حذف نام این شهر از فهرست میراث جهانی را شروع کرده است.

اعضای گروه تحقیق حفاظت از میراث جهانی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) در طول پنج روز 35 اثر تاریخی استانبول را تحت ذره بین می گیرند.

استانبول با میراث تاریخی و فرهنگی اش از سال 1985 تا کنون در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است و اکنون با مداخلات در بافت فرهنگی تاریخی شهر استانبول، این شهر در خطر حذف از فهرست میراث جهانی قرار دارد.

به گزارش وبلاگ ترجمه اخبار ترکیه به نقل از شبکه رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه، یونسکو بر اساس گزارش دو سال قبل گروه تحقیق آن سازمان از ترکیه خواسته بود ظرف دو سال از میراث تاریخی – فرهنگی استانبول محافظت کند تا این شهر از لیست میراث جهانی حذف نگردد.

اکنون با پایان یافتن دو سال مهلت یونسکو، گروه تحقیق این سازمان دوباره به استانبول امده است تا گزارشی در این زمینه تهیه نماید. گروه تحقیق یونسکو در طول 5 روز، با محوریت نیم جزیره تاریخی استانبول بسیاری از بناهای تاریخی استانبول را بررسی خواهند نمود.

گزارش این هیأت تحقیق در اجلاسی که در ایالت کبک کانادا برگزار می شود بررسی خواهد شد. این اجلاس که در ماه ژوئن برگزار خواهد شد تکلیف ماندن یا حذف نام استانبول از فهرست میراث جهانی را رقم خواهد زد.

پی نوشت – یونسکو پیش از این نیز مورد مشابهی را بخاطر برج جهان نما در مورد شهر تاریخی اصفهان شروع کرده بود. نمی دانم سرنوشت ابقای نام میدان نقش جهان بعد از تعدیل ارتفاع برج جهان نما به کجا کشید.


0 کامنت: