تصاویر جالبی از اولین مرد پرنده دنیا!

ایوس روسی خلبان نظامی سوئیسی که از او به عنوان مرد "همجوش هسته ای" (فوزیون من) نیز نام برده می شود با یک بال یکپارچه که دارای موتور بود بر فراز کوه آلپ به پرواز درآمد و نام خود را در تاریخ ثبت کرد. مرد پرنده گفته است برای این کار پنج سال تمرین مداوم داشته است.

منبع خبر و عکس: گازته وطن ترکیه

0 کامنت: