با این تلسکوپ: مردم لندن به طور زنده نیویورک را می بینند!

این تلسکوپ عظیم که در لندن ساخته شده است با آینه هایی که زیر اقیانوس آتلانتیک کار گذاشته شده است تصاویر نیویورک را برای لندنی ها قابل دید می کند.

پائول جرج، مهندسی است که این تلسکوپ عظیم را طراحی کرده است. وی هدف از طراحی این تلسکوپ را که به آن نام تلتکتروسکوپ داده است پوشاندن جامه عمل به آرزوی پدربزرگش مبنی بر دیدن مردم نیویورک از سوی مردم لندن عنوان کرده است.

منبع


0 کامنت: