عکس: زیبارویان جام یوفا 2008!

دختران معمولا از طرفداران پرو پا قرص تیمهای کشورهای خود هستند و در هر مسابقه با آرایشهای ویژه خود سعی دارند به نحوی طرفداری خود را از تیمهای مختلف نشان دهند. در این عکسها نظری داریم به برخی از زیباترین دختران و بهترین آرایشهای آنان در طرفداری از تیم ملی کشورشان. معمولا از لباسها یا آرایش این دختران می توان به کشورشان پی برد!
0 کامنت: