بدون شرح: عکسی از دیدار فرماندهان بسیج سراسر کشور با احمدی نژاد

یادآوری: زمانی آقای احمدی نژاد از فرماندهان سپاه بوده است. آقای قالیباف شهردار تهران هم زمانی از فرماندهان سپاه بوده است. رئیس پلیس کشور نیز زمانی فرمانده سپاه بوده است. رئیس ستاد مشترک هم زمانی فرمانده سپاه بوده است. آقای رضایی هم که وارد کار سیاست شده است زمانی فرمانده سپاه بود. هاشمی رفسنجانی هم زمانی از مسئولان فرماندهی سپاه بود.

1 کامنت:

فرهاد می‌گوید:

در بلاگ نیوز لینک داده شد