ویدئو: چگونه یک مرد از این تصادف عجیب زنده ماند!


جم توکاچ یک نگهبان بندر مرسین در ترکیه است که از این تصادف وحشتناک زنده ماند و چند روزی است که نجات معجزه آسای وی به خبر اول بسیاری از روزنامه ها و خبرگزاری های جهان تبدیل شده است.
توکاچ می گوید چیزی یادش نمی آید. وی بدون آنکه جایی از بدنش شکستگی و ... داشته باشد به طور معجزه آسایی زنده ماند.

0 کامنت: