یک ترک به سوی رئیس صندوق بین المللی پول کفش پرتاب کرد

در حالی که تدابیر امنیتی بسیار شدیدی در آستانه اجلاس سالیانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در استانبول اتخاذ شده بود یک روزنامه نگار ترک به سوی رئیس صندوق بین المللی پول کفش پرتاب کرد.

این روزنامه نگار ترک که در بخش سیاست روزنامه بیرگون کار می کرد سلجوق اوزبک نام دارد و بعد از سخنرانی دومینیک اشتراوس کان رئیس صندوق بین المللی پول در دانشگاه بیلگی استانبول کفش پرتاب کرد و فریاد زد: "صندوق بین المللی پول برو گمشو!" اما کفش پرتاب شده به رئیس صندوق بین المللی پول اصابت نکرد.

اشتراوس کان اعلام کرد که شکایتی از این روزنامه نگار ندارد و افزود: از اینکه با دانشجویان ترک دیدار کردم و نظرات آنها را جویا شدم بسیار خوشحالم!

به نظر می رسد بعد از منتظر الزیدی که کفشی را به سوی جرج بوش رئیس جمهور سابق پرتاب کرد بسیاری از افراد برای معروف شدن به این حربه متوسل می شنوند.

در جریان تظاهرات معترضان به سیاستهای صندوق بین المللی پول در استانبول چندین نفر نیز بازداشت شدند. پلیس به افرادی که جلوی دانشگاه بیلگی تجمع کرده بودند اجازه داد تا بیانیه خود را قرائت کنند اما مخالفان صندوق بین المللی پول به محض اینکه خواستند به محل سخنرانی رئیس صندوق بین المللی پول وارد شوند پلیس متوسل به زور شد و تعدادی را بازداشت کرد.Hürriyet Video'larını izlemek için Flash 7 veya daha yüksek eklenti yüklenmeniz gerekmektedir. Yüklemek için tıklayınız!!!
Hürriyet Video'larını izlemek için Flash 7 veya daha yüksek eklenti yüklenmeniz gerekmektedir. Yüklemek için tıklayınız!!!

0 کامنت: