ویدئو: چرا نماز بخوانیم؟!

بدون شرح:

!!!

3 کامنت:

ناشناس می‌گوید:

دختر خودش که اینجا نیست این حرفا رو میزنه اگه توی جایی که دختر خودش بود و یه نفر دیگه این حرفا رو میزد میگفت رو دختر من نظر داره و درست نیست این حرفا رو روبروی دخترا میزنن خوب نیست اما خودش مشکلی نداره.اینم جزء این حرامزاده هاست

ناشناس می‌گوید:

دختر خودش که اینجا نیست این حرفا رو میزنه اگه توی جایی که دختر خودش بود و یه نفر دیگه این حرفا رو میزد میگفت رو دختر من نظر داره و درست نیست این حرفا رو روبروی دخترا میزنن خوب نیست اما خودش مشکلی نداره.اینم جزء این حرامزاده هاست

ناشناس می‌گوید:

agar kharj az Iran bood mishood yarooo ro vase sexual harassment sue kard!