دستگیری دو ایرانی به جرم دزدی کفش نمازگزاران در سامسون


دو ایرانی به هویت ه.ت.س.د (41 ساله) و الف.ب.الف (33 ساله) به جرم کفش دزدی از مسجد دستگیر شدند.
این افراد متهمند هنگامی که نمازگزاران در بویوک مسجد در محله بازار ایلک آدیم مشغول نماز بودند کفش نمازگزاران را دزدیده و برای فروش آن در بازار تلاش کرده اند.
دو ایرانی فوق در گوشه ای از بازار کفشها را به عرضه گذاشتند و م.ر 51 ساله با دیدن کفشهای ورزشی دزدیده شده اش جریان را به پلیس اطلاع داد.
دو متهم به جرم کفش دزدی بعد از انجام بازپرسی در مرکز پلیس، روانه دادگاه خواهند شد.
نکته ضروری: اکثر مردم ترکیه دید مثبتی نسبت به ایرانیان دارند و ایرانیان ساکن در ترکیه نیز با توجه به نزدیکی فرهنگی مردم دو کشور از جمله محترم ترین افراد خارجی هستند. مسائلی از این دست نیز مسأله ای عمومی است که نمی تواند بیانگر یک قاعده کلی باشد.

0 کامنت: