تشکر ویژه انگلیسیها از ترکها و کردها!

نقشی که ترکهای ساکن در انگلستان در جلوگیری از تخریب و آشوب در ناآرامیهای هفته اخیر در آن کشور داشتند موضوع رسانه های انگلیسی شده است و گروهی از مردم دالستون نیز ضمن ایجاد صفحه ای در فیس بوک قرار است روز شنبه برای تشکر از ترکها و کردهای ساکن این محله به مغازه ها، رستورانها و بارهای آنان بروند.

این افراد در صفحه ای با نام "تشکر از ترکها، امروز شنبه است!" ماجرا را اینگونه شرح داده اند: "شب دوشنبه، در حالی که کاری از دست پلیس برنمی آمد، یک گروه از مغازه داران ترک و کرد در دالستون وارد عمل شده و آشوبگران را فراری دادند. آنها از بخش اعظم محل کار، خانه ها و مردم محافظت کردند. از آنروز تا کنون وضعیت در جاده "Dalston Kingsland High" آرام است. ما هم روز شنبه به دالستون رفته و می خواهیم حمایت خود را از مغازه داران ترک و کرد اعلام کنیم!
این افراد قرار است روز شنبه به نشانه تشکر، از بقال سر کوچه روزنامه بخرند، وارد قهوه خانه ترکها و کردها شده و قهوه بخورند، موهای خود را در آرایشگاههای ترکها اصلاح کنند، در یک رستوران غذاهای مخصوص ترکیه را بخورند و در یک بار مربوط به ترکها نوشیدنی بخورند"
تا کنون ۶۵۰۰ نفر برای این مراسم اعلام آمادگی کرده اند.
تیتر صفحه که "تشکر از ترکها: امروز شنبه است" می باشد با الهام از جمله معروف انگلیسی "Thank God it’s Friday" (خدا را شکر امروز جمعه است) ایجاد شده است.
تصاویر ویدئویی مربوط به دنبال کردن آشوبگران از سوی ترکها و کردها را در زیر می بینید:


0 کامنت: