اتفاقی تلخ برای یک هموطن ایرانی در ترکیه

اتفاقی تلخ برای یک هموطن ایرانی در ترکیه
چترباز ایرانی در دریای مرده اینگونه فرود آمد


امسال در شهر فتحیه از توابع استان موغلای ترکیه هشتمین دوره بازیهای هوایی با فرود آمدن یک چترباز ایرانی در دریای مرده آغاز شد.
علیرضا (27 ساله) تبعه ایران در ساعات صبحگاهی امروز از ارتفاع 2000 متری کوه باباداغ به قصد دریای مرده فرود آمد. در نزدیکیهای فرود، علیرضا که می خواست حرکت موسوم به چرخش هلیکوپتری را انجام دهد در آخرین لحظات کنترل خود را از دست داد. وی که بزحمت تنوانسته بود کنترل چتر خود را بدست بیاورد بار دیگر این حرکت را در آسمان انجام داد. توریست ایرانی منتهی در بار دوم به اندازه بار اول خوش شانس نبود و کنترل خود را از دست داد.
در نزدیکیهای فرود، وی مجبور شد چترنجات یدک خود را باز کند ولی چتر نجات علیرغم تلاشهای وی باز نشد و علیرضا به دریای مرده سقوط کرد.
گروههای امدادی به کمک وی شتافتند. علیرضا از عدم انجام حرکت اکروباتیک ناراحت و از سلامتی اش خوشحال بود. وی گفت:" حرکت چرخش هلیکوپتری را اشتباه انجام دادم و بال چتر با سرعت زیاد چرخید. به همین خاطر کنترلم را از دست دادم اما حالم خوب است"
منبع: خبر ترک
عکس هایی از 8مین فستیوال بازیهای هوایی در ترکیه


0 کامنت: