دکترهای پ.ک.ک دستگیر شدند!


دکترهای پ.ک.ک دستگیر شدند!
هفت نفر در بخش سیلوپی استان شیرناق به اتهام عضویت در گروه غیرقانونی پ.ک.ک دستگیر و روانه زندان شدند.
پلیس ترکیه، به دنبال کسب اطلاعاتی مبنی بر ملحق شدن برخی اشخاص به کمپ های پ.ک.ک در خارج از کشور وارد عمل شد.
بین دستگیرشدگان دو نفر فرستاده پ.ک.ک و پنج دانشجوی پزشکی بودند که جهت مداوای مجروحان پ.ک.ک قرار بود به شمال عراق بروند!
در بازرسی از افراد دستگیر شده، مقادیر زیادی گوشی و سیم کارت تلفن، اوراق گروه، کارتهای هوشمند بانکهای مختلف و همچنین مقادیر متنابعی دارو به شکل کپسول و قرص به دست آمد.
دستگیرشدگان، بعد از بازجوئی روانه زندان سیلوپی شدند.

0 کامنت: