هنگام آمیزش در پارک دستگیر شدند!

هنگام آمیزش در پارک دستگیر شدند!
اعترافات تکان دهنده از دختر 14 ساله ای که با یک پسر 27 ساله در پارک آشنا شده و عمل جنسی انجام داده بود
"ف.چ" دختر 14 ساله ای که از یکی از مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان شهر آدانای ترکیه فرار کرده بودهنگامی که پشت بوته های یک پارک با یک پسر 27 ساله(داوود دادلی) در حال انجام سکس بود دستگیر شد. پسر 27 ساله به 6 سال و 8 ماه زندان محکوم شد!
داوود دادلی در 2 آگوست 2006 هنگامی که در پارک شلاله محله "ینی باراژ" آدانا در حال سکس با یک دختر 14 ساله بود با اطلاع دهی از سوی ساکنان آپارتمان های مجاور توسط پلیس در هنگام عمل جرم دستگیر شد.
ف.چ که از پرورشگاه کودکان شهر آدانا فرار کرده بود دوباره به پرورشگاه برگردانده شد.
داوود دادلی امروز به جرم انجام "استثمار جنسی کودک" در شعبه دوم جرایم سنگین آدانا محاکمه شد. متهم که 15 سال زندان به دلیل انجام سکس با یک دختر زیر 18 سال برای وی در نظر گرفته شده بود آخرین دفاعیات خود را انجام داد. وی گفت: " در روز وقوع حادثه توی پارک با هم آشنا شدیم. دختر درباره فرارش از پرورشگاه با من صحبت کرد. با هم آبجو گرفتیم و خوردیم. با رضایت خودش با هم برای یک بار عمل جنسی انجام دادیم! در مورد سنش به من دروغ گفته بود! هنگام سکس از سوی پلیس دستگیر شدیم!"
راضی بودم!
دختر 14 ساله که بعد از ارجاع به پرورشگاه دوباره فرار کرده بود با اشاره به اینکه با رضایت خودش به این عمل تن داده است به پلیس گفت: "پیش از این در پرورشگاه شهر مرسین بودم. از آنجا فرار کردم و توسط فردی به نام گوکحان مورد تجاوز قرار گرفتم. بعد از اینکه به آدانا فرستاده شدم، دوباره از پرورشگاه فرار کردم. با داوود که در پارک با او آشنا شده بودم مشروب خوردیم و مست شدیم. از من درخواست سکس کرد و در بین بوته ها عمل جنسی انجام دادیم که در همان زمان پلیس سر رسید."
داوود، متهم مرد از سوی هیأت منصفه به 8 سال زندان محکوم شد.
ولی به خاطر عدم سوء پیشینه، مدت حبس متهم به 6 سال و 7 ماه تقلیل یافت.

0 کامنت: