دفاع از مال از نوع ترکی!

دفاع از مال از نوع ترکی!دختر 27 ساله ترک ساکن آمریکا به نام حفیظه، اصالتا اهل گیرسون ترکیه است.
به همراه خانواده اش 20 سال قبل به آمریکا مهاجرت کرده اند.
پدر خانواده بخاطر شکسته شدن پایش در خانه بستری است و به همین دلیل، مغازه اشان را حفیظه اداره می کند.
ساعت هفت شب، یک سارق که صورتش را با ماسک پوشانده است در حالی که اسلحه را به سوی حفیظه گرفته است از او می خواهد صندوق را خالی کند.
این دختر 45 کیلوئی، در حالی که یک تبر را از دخل در می آورد به مرد سارق حمله ور می شود!
دزد مسلح که انتظار چنین حرکتی را ندارد فرار را بر قرار ترجیح می دهد.
غیرت ترکی به این می گن
----------------
پی نوشت یک: مواظب باشید هوای شیطنت در سوپرمارکت های تهران به سرتان نزند! می دونید که چرا!
پی نوشت دو: اگه تبر سر یارو رو جدا کرده بود، آیا باز هم این دختر قهرمان 27 ساله لقب می گرفت!
پی نوشت سه: آخر خنده بود!

0 کامنت: