17 ایرانی در اثر تصادف اتوبوس در ترکیه زخمی شدند

در تصادف روز پنج شنبه یک اتوبوس ایرانی با یک خودروی ارتش ترکیه، 17 هموطن در استان آغری در شرق ترکیه زخمی شدند. این اتوبوس که از شهر دیادین در استان آغری به سوی ایران در حرکت بود بخاطر عدم دید کافی راننده اتوبوس، مه آلود بودن هوا و لغزنده بودن جاده در نزدیکیهای "ایپک داغی" از مسیر خود خارج شد و با یک وسیله نقلیه که از روبه رو می آمد برخورد کرد.

نیروهای ارتش ترکیه به محل تصادف اعزام شدند و زخمی های این تصادف را به بیمارستان دولتی دیادین منتقل کردند. مسافران ایرانی با وسیله نقلیه دیگری به ایران خواهند رفت.

روزنامه حریت

0 کامنت: