در چین در یک اتفاق فجیع: زمین، یک اتوبوس را با 30 مسافر بلعید!

در چین در یک رویداد وحشتناک:
زمین، یک اتوبوس را با 30 مسافر بلعید!

در استان "هوبه ای" در مرکز کشور چین در یک اتفاق فجیع اتوبوسی که حامل 30 مسافر بود به زیر زمین رفت. از زنده ماندن مسافران قطع امید شده است.

به گزارش خبرگزاری "چین نو" اتوبوس حامل مسافران در ورودی یک تونل بود که پدیده جابجایی زمین باعث بلعیده شدن این اتوبوس شد. مسئولان گفته اند بخش هایی از زمین را کنده اند و به سقف اتوبوس رسیده اند، اما هیچ نشانه ای از زنده ماندن مسافران به دست نیاورده اند.

گفته می شود یکی از کارگران تونل نیز در اثر این حادثه زیر زمین دفن شده است.

حریت ترکیه

0 کامنت: