یک رویداد عجیب: دوقلو های به هم چسبیده ترکیه متولد شدند (عکس )

در ساعات صبح دیروز در بیمارستان دولتی سیواس دوقلوهای به هم چسبیده از ناحیه سینه و شکم با وزن 3 کیلو و 900 گرم به دنیا آمدند.جنسیت هردو نوزاد، دختر اعلام شده است.
نوزادان به هم چسبیده در به بیمارستان دانشگاه جمهوریت تحت تدابیر پزشکی قرار گرفتند. نوزادان اکنون تحت نظر پزشک هستند و نوزادان به لحاظ تنفسی مشکل دارند. تمام بیمارستان برای ادامه حیات نوزادان به هم چسبیده ترکیه ای بسیج شده اند.
پزشکان بیمارستان در حال حاضر به جدا کردن نوزادان به هم چسبیده نمی اندیشند. تنها آرزوی پزشکان ادامه حیات نوزادان است.
در صورتی که نوزادان بتوانند با مرگ مبارزه کنند در بهترین حالت در نه ماهگی می توانند از هم جدا شوند و تا آنزمان در کنار هم و به صورت بهم چسبیده باید به زندگی ادامه دهند.

0 کامنت: