عکسهایی از امید و انتظار: بنگلادش، چشم امید به یاری جهانیان دوخته است

عکسهایی از امید و انتظار: بنگلادش، چشم امید به یاری جهانیان دوخته است

بعد از طوفان سدر، صدها هزار بنگلادشی آواره شدند، خانه هایشان و تمام دارایی هایشان را از دست دادند، گرسنه اند و چشم انتظار دست هایی که یاریشان کند. خانه هایشان با خاک یکسان شده است، فرزندان گرسنه شان چشم به دستهای پدرانشان دوخته اند و پدران آنها چشم به یاری دیگران. امید در چشمان اندوهبارشان موج می زند، در مساجد ویران نماز می خوانند و خدا را گواه فقر خود می گیرند.

آنها منتظر یاری تمام جهانیان هستند... فاجعه در بنگلادش از حد نوشتار خارج است، شاید عکس ها بتواند گوشه ای از این فاجعه انسانی را نشان دهد.

عکس ها برگرفته از کانال خبر 7 ترکیه

امیدوارم سازمانهای امدادی ایران به کمک فاجعه زدگان بنگلادش برسد، مثل اینکه چندان بازتابی در روزنامه های ایران نداشته است. کاش نهضتی وبلاگی برای آگاهی رسانی راه می افتاد

... تو کز محنت دیگران بی غمی.... نشاید که نامت نهند آدمی...


0 کامنت: