گل پنبه - دخترک صورتی رو!

شعر و آهنگ از باریش مانچو
از بین خواننده های ترک علاقه زیادی به مرحوم باریش مانچو دارم. فیزیک چهره اش، سیمای شرقی اش، صدای دیوانه کننده اش، و تأثیر کلام و ترانه هایش با هربار گوش دادن به ترانه هایش بیشتر می شود. برخلاف بیشتر خواننده های ترکیه که به موضوعات سطحی می پردازند، باریش از عشق می گوید، از صلح می گوید و از رؤیاهایی که شاید من و تو هم به دنبال آنیم.
باریش از زیبایی ها حرف می زند و از آرزوها و امیدها، بی جهت نیست که نامش را در اوج جنگ جهانی دوم به امید برقراری صلح باریش(صلح) نهاده اند
دخترک صورتی فام - گؤل پمبه - با شعر و آهنگ باریش مانچو و خوانندگی خودش، در ترکیه بسیار محبوب است. برای آنکه دوستان معنای ترانه را هم درک کنند ترجمه حقیر از این ترانه را می آورم:وقتی که می خندیدی، گلای سرخ باز می شدن گل پنبه(دختر صورتی فام)

بلبلها ازتو می خوندن و ما گوش می دادیم گل پنبه

وقتی که میومدی، بهار رو هم با خودت ورمیداشتی میاوردی گل پنبه

روزگاری بود که دره ها، تورا حکایت می کردند و ما خوشحال می شدیم گل پنبه

با بارون پائیزی، کوچ کردی و رفتی یه روزی، باورمان نشد گل پنبه

ایل مان ساکت و خاموش شد بدون تو.. ایل ما به نبودنت عادت نداشت گل پنبه

برلبانم، آخرین شعرم گل پنبه:

هنوز از تو می گوید هنوز تورا صدا می کند گل پنبه

با بارون پائیزی، کوچ کردی و رفتی یه روزی، باورمان نشد گل پنبه

ایل مون ساکت و خاموشه بی تو... ایل ما به نبودنت عادت نداشت گل پنبه

آخرین ابرهای چشمانم

هنوز به دنبال تو می گردند، هنوز تو را انتظار می کشند گل پنبه

برلبانم، آخرین شعرم گل پنبه:

هنوز از تو می گوید، هنوز تورا صدا می کند گل پنبه!


0 کامنت: