سیگاری ها بروند بمیرند!

سیگاری ها بروند بمیرند!

در ترکیه کم مانده است که سیگاری ها به اعدام محکوم شوند!

به نوشته روزنامه ترکی زبان آکشام، طبق قانون جدید مبارزه با استعمال دخانیات در ترکیه استعمال دخانیات در قهوه خانه ها، مجالس سخنرانی و هتل ها ممنوع است. کسانی که پاکت سیگار را به زمین بیندازند به 20 لیره جدید ترکیه (حدود 15 هزار تومان) جریمه خواهند شد.

صحنه های استعمال دخانیات از سریالها و فیلمهای تلویزیونی حذف خواهد شد و در تمامی شبکه های تلویزیونی ماهیانه 60 دقیقه برنامه در مذمت سیگار کشیدن پخش خواهد شد!

فروشندگانی که به افراد زیر 18 سال سیگار بفروشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد!

محل هایی که کشیدن سیگار در آنجا ممنوع است:

- مدارس و دانشگاهها، مراکز بهداشتی، کارگاههای با ظرفیت بیش از یک نفر، رستورانها، قهوه خانه ها و بارها، وسایل حمل و نقل عمومی مسافر، هتلها(بجز مناطق ویژه سیگاری ها)، استادیومها، برنامه های تفریحی در فضای باز و...!!

نهادها، کارخانه ها، ادارات، بارها و مناطق مشابه که از قانون ممنوعیت استعمال سیگار تخطی کنند بین 500 تا 5000 لیره جدید (350 هزار تا 3میلیون و 500 هزار تومان) جریمه خواهند شد. سیگاری هایی که به این قانون عمل نکنند 50 لیره جدید (35 هزار تومان) و کسانی که پاکت خالی سیگار را بیندازند حدود 15 هزار تومان جریمه خواهند شد!

پی نوشت:

1- به جرأت می توان گفت نزدیک به نیمی از جمعیت ترکیه سیگاری هستند! آمار زنان و دختران سیگاری نیز نسبت به ایران بسیار بیشتر است!

2- در دانشگاهها دانشجویان هم اکنون براحتی در راهروها سیگار می کشند و دود غلیظی راهروهای دانشگاهها را در بر گرفته است! معلوم نیست ایا دانشجویان به این قوانین عمل خواهند کرد یا نه!

3- قیمت سیگار در ترکیه بسیار بالاتر از قیمت سیگار در ایران است. به عنوان مثال هر بسته مارلبوروی پایه بلند به قیمت حدود 5 هزار تومان در ترکیه به فروش می رسد.

4- در این کشور، برخی جاها چاره ای جز انداختن پاکت خالی سیگار نیست!

5- استعمال دخانیات در بین مأموران دولتی ترکیه از جمله پلیس نیز بسیار بالاست، معلوم نیست آیا پلیس ها خودشان را هم جریمه خواهند کرد یا نه!

6- بسیاری از صاحب نظران، قانون سختگیرانه علیه سیگار را برای ترکیه هنوز زود می دانند

0 کامنت: