گامهای اولیه برای تجزیه کشور ترکیه

گامهای اولیه برای تجزیه کشور ترکیه:

آنها برای جنوب شرق ترکیه پرچم دیگری می خواهند!

روزنامه حریت: حزب جامعه دموکراتیک به اتفاق آراء مرامنامه سیاسی حزب را به تصویب رساند. در این مرامنامه که حزب د.ت.پ از آن به عنوان "خودمختاری دموکراتیک" یاد می کند بغیر از امور دفاعی، روابط خارجی و امور مالی بقیه اموربه صورت منطقه ای اداره خواهد شد. در مرامنامه سیاسی حزب با گرایشات تجزیه طلبانه "جامعه دموکراتیک" که دارای بیست نماینده در مجلس ملی ترکیه است، همچنین تغییر عبارت "ملت ترک" به "ملت ترکیه" و نیز شناسائی تفاوتهای قومی و زبانی در مفهوم شهروندی، پیش بینی شده است.

حزب " جامعه دموکراتیک" که تمامی اعضای آنرا کردزبانان تشکیل می دهند و پ.ک.ک را به عنوان گروه تروریستی نمی شناسند، دیروز و در جلسه فوق العاده دوم خود در آنکارا مرامنامه سیاسی خود را تحت عنوان "خودمختاری دموکراتیک" منتشر کرد.

از این مرامنامه با عنوان " عملی کردن بحث خودمختاری مناطق مدنظر آتاترک" نام برده می شود. بنابر این مرامنامه "تشکیل یک دولت و کشور مجزا برای هر قوم به دور از واقعیت است و مبنا قرار گرفتن این سیاست اقوام را تا سرحد مرگ به جان هم خواهد انداخت".

طرح پیشنهادی حزب جامعه دموکراتیک شامل تشکیل مجلس منطقه ای و یافتن شخصیت حقوقی آن، محلی شدن اداره روستا، شهر و شهرستان و نیز تصمیم گیری منطقه ای برای تمامی امور به جز سیاست خارجی، امور مالی، دادگستری و امور دفاعی می باشد. از دیگر بخشهای مرامنامه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- تغییر واژه "ملت ترک" به "ملت ترکیه" در قانون اساسی

- علاوه بر پرچم ملی ترکیه ، پرچم منطقه شامل رنگها و سمبلهای آن منطقه نیز باید طراحی شود.

- در کنار زبان رسمی ترکی، در منطقه خودمختار، زبان مردم منطقه زبان آموزشی و اداری خواهد بود.

- پیش بینی احترام به تمام فرهنگ ها و قبول تفاوت ها در زمینه های فرهنگی

در این مرامنامه، همچنین بودجه منطقه از خود منطقه تأمین خواهد شد، در صورت کمبود بودجه، دولت مرکزی بودجه ای ویژه آن منطقه تصویب خواهد کرد و مردم منطقه به روستاهای خود باز خواهند گشت.

این شاید اولین و مهمترین گام حزب جامعه دموکراتیک برای تجزیه ترکیه باشد. اعضای حزب جامعه دموکراتیک همگی از سوی پ.ک.ک مورد تأیید قرار می گیرند ولی همچنان به فعالیت های خود ادامه می دهند. در انتخابات اعضای شورای مرکزی این حزب، برادر عبدالله اوجالان، سرکرده گروه پ.ک.ک نیز به عنوان عضو شورای مرکزی حزب انتخاب شد!

از سوی دیگر شوهر یکی از نمایندگان این حزب در مجلس ملی ترکیه، هم اکنون در شمال عراق و در کمپ های پ.ک.ک به سر می برد!

حزب جامعه دموکراتیک بعد از الگوی موفقیت آمیز کردها در شمال عراق مبنی بر خودمختاری، هم اکنون در تلاش برای کسب خودمختاری در ترکیه هستند. ولی آنچه که مشخص است گام بعدی آنها، وحدت این دو منطقه و جدا شدن آنها از ترکیه و عراق خواهد بود. سپس نوبت به کردستان ایران خواهد رسید تا رؤیای کشور کردستان برای کردها تحقق یابد.

دموکراسی موجود در ترکیه باعث شده است احزابی مانند جامعه دموکراتیک براحتی بتوانند اهداف تجزیه طلبانه خود را بیان کنند و کوچکترین اعتراض به آنها نیز با واکنش شدید و قاطع اتحادیه اروپا و آمریکا روبه رو می شود!

2 کامنت:

ناشناس می‌گوید:

باعث شده‌اند که تمامی مدارک و اسند رسمی و .. دو زبانه باشند. در جزیره‌ای که خودمختار است و حدود 15 هزار نفر جمعیت دارد، پارلمان خود را دارند و حتی برخلاف فنلاند، حاضر به عضویت در اتحادیه اروپا نشدند - جزیره ماریانهامن- و ... هیچگاه هم هیچ فنلاندی‌ای آنها را متهم به جدایی‌طلبی نکرده با وجود آنکه با سوئد، رابطه بسیار حسنه‌تری نسبت به فنلاند دارند

ناشناس می‌گوید:

متاسفانه سیستم کامنت اشکال دارد و تنها بخشی از مطالب را منتشر کرد. لطفا آنرا کنترل کنید