زنان با حقوق بالا، بیشتر کتک می خورند!

زنان با حقوق بالا، بیشتر کتک می خورند!


طبق نتایج تحقیقاتی در زمینه "اذیت و آزار بانوان" از هر سه زن، یک نفر از شوهرش کتک می خورد!

در این میان زنانی که حقوقشان از شوهرانشان بیشتر است بیشتر کتک می خورند!

نتایج تحقیقات "عایشه گل آلتینای" عضو هیأت علمی دانشگاه سابانجی و "یشیم آرات" عضو هیأت علمی دانشگاه بغازایچی با موضوع "اذیت و آزار زنان" که 1800 زن از 59 شهر را شامل می شد مشخص شد.

طبق نتایج این تحقیقات از هر سه زن تازه ازدواج کرده یا بیوه یک نفر از آنان از شوهرش کتک خورده است.

بر اساس این تحقیقات که با حمایت سازمان علمی، تحقیقاتی و فنی ترکیه انجام گرفته است از هر 6 مرد با تحصیلات عالیه، یک نفر همسرش را مورد آزار فیزیکی قرار می دهد.

برخی از نتایج حیرت آور این تحقیقات:

 • نیمی از زنان کتک خورده اعتقاد دارند که قبل از این با کسی درمورد کتک خوردنشان صحبت نکرده اند.
 • 22 درصد از زنانی که شخصا با شوهرانشان آشنا شده و با اطلاع و رضایت خانواده ازدواج کرده اند، 37 درصد از زنانی که از طریق خانواده با شوهرشان آشنا شده اند و 49 درصد زنانی که شخصا بدون رضایت خانواده ها ازدواج کرده اند از توسط شوهرانشان مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.
 • از هر 10 زن، تنها یک نفر می تواند بدون اجازه شوهرش به یک شهر یا روستای دیگر برود!
 • در حالی که درصد زنان بی سوادی که از شوهرانشان کتک خورده اند 43 درصد است، این آمار برای زنان تحصیلکرده به 12 درصد کاهش می یابد. ضمن آنکه رازداری زنان تحصیلکرده باعث عدم افشای حقیقت می تواند باشد.
 • 89.4 درصد زنان کتک خورده اعتقاد دارند که آنها بدون هیچ گناهی مورد ضرب و شتم شوهرانشان واقع شده اند
 • آمار در مورد کسانی که در کودکی شاهد ضرب و شتم بوده اند یا مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند دو برابر است!
 • نیمی از پرسش شوندگان اطلاعی از قانون مدنی تازه تصویب شده در این مورد اطلاعی نداشتند
 • در حالی که در این تحقیق، 15.5 درصد زنان مرکز و غرب ترکیه بی سواد هستند، این آمار در شرق ترکیه به 41.9 درصد افزایش می یابد.
 • 87 درصد زنان پرسش شونده به کار کردن در بیرون از منزل علاقمند هستند.
 • 70 الی 85 درصد بانوان اعتقاد دارند با آموزش به مردان، ایجاد خانه های امن برای زنان و نیز محکومیت سنگین برای مردان می توان جلوی ضرب و شتم همسران را گرفت.
 • 92 درصد بانوان خواستار مجازات قضایی مردانی هستند که همسرانشان را کتک می زنند.

منبع: روزنامه ترکی زبان آکشام

0 کامنت: