یک ماجرای عجیب: مرد آلمانی سلام نازی را به سگش یاد داد، 5 ماه مجازات زندان گرفت!


رونالد ت ساکن برلین آلمان که به سگش اسم آدولف را داده بود و طریقه سلام کردن به شیوه نازی ها را به او آموخته بود به 5 ماه زندان محکوم شد! برای آدولف (سگ 9 ساله) هم نام جدید با عنوان آدی داده شد و اکنون به دنبال یک صاحب جدید برای او هستند!

سگ دردسرساز ممکن است با دادن سلام نازی، برای صاحبان جدیدش دردسر درست کند و از این جهت بعد از سالها عمر مجبور است چیزهای جدیدی یاد بگیرد و دیگر سلام کردن به شیوه هیتلری را فراموش کند!

به نوشته حریت ترکیه، رونالد ت که سالهاست به عنوان یک دست راستی افراطی شناخته می شود و با پوشیدن تی‌شرت هیتلر، سلام نازی "Sieg Hail" می داد آدولف(سگ دردسرسازش) را در یک سالگی اش از یک محل نگهداری حیوانات خریداری کرده بود. این مرد عاشق نازیها در روزهای آخر با دست و پنچه نرم کردن با فقر، حتی به روزی رسیده بود که نمی توانست غذای حیوان را هم تهیه کند.

رونالد همچنین ادعا می کرد سگش هم مانند آدولف هیتلر در 20 آوریل به دنیا آمده است.

این واله و حیران حزب نازی که چندین بار هم مجازاتهای تعلیقی بدین سبب محکوم شده بود در آخر به خاطر سگش به زندان افتاد.

او این دفعه برای زندان نرفتن حتی یک دلیل هم تراشید: " در سال 1995 بخاطر تصادف سرش آسیب دیده بود و بدین سبب نباید مانند افراد عاقل مجازات شود" اما این دلیل هم فایده نداشت که نداشت!

0 کامنت: