توسط متخصصین: رمزهای آثار داوینچی مشخص شد

رمز معروف ترین اثر لئوناردو داوینچی با نام تابلوی مونالیزا با تلاش متخصصان آشکار شد. متخصصان هنری که روی این آثار بی مانند داوینچی تحقیق می کردند، رازها و شکلهای پنهان موجود در تابلوهای مونالیزا و "باکره و فرزند" را کشف کردند.

به نوشته سایت ویترین خبر ترکیه، محققان که روی تابلوی مونالیزا تحقیق می کنند شکلها و موتیف های پنهان در این تابلو را یافتند. متخصصان با علم به اینکه این تابلوی منحصر به فرد تنها آن چیزی نیست که ظاهرش می نماید تصویر پنهان کشف شده در این تابلو را شبیه به Darth Vader، بدمن فیلم جنگ ستارگان می دانند.

متخصصان آثار هنری همچنین با بررسی تابلوی (The Virgin and Child with Saint Anne) باکره و نوزاد و مریم مقدس، شکلهای پنهانی در این تابلو را نشاندهنده ترس و خدا عنوان کرده اند.

در همان تحقیق یکی دیگر از آثار بی همتای داوینچی (تابلوی شام آخر) مورد بررسی قرار گرفت. در پایان این تحقیق مشخص شد که در این تابلو پیاله مقدس حضرت عیسی روی میز افتاده است. در تابلوی دیگر داوینچی با عنوان "John the Baptist" نیز یک درخت و یک زن به صورت پنهان در آن کار شده است.


0 کامنت: