بمبگذاری و انفجارها در عراق

فیلمی از بمب گذاری های مختلف در عراق
این بمب گذاری ها توسط گروهی موسوم به "جیش الراشدین" (ارتش راشدین) و اکثرا بر علیه نیروهای ائتلاف آمریکا انجام شده است0 کامنت: