پیامدهای نزدیک شدن عیدقربان در استانبول!


گاوی که استانبول را به هم ریخت!

یک گاو نر که برای قربانی کردن/ شدن از شهر گیره سون به محل فروش گاو و گوسفند قربانی در محله بی اوغلو در استانبول آورده شده بود به محض پائین آمدن از کامیونت از دست صاحبانشان در رفت و خیابانها و محلات کلانشهر استانبول را به هم ریخت!

این گاو که برای رام کردن آن اکیپهای شهرداری و جمعی از شهروندان استانبول بسیج شده بودند ، خیابانها را به روی ترافیک بست و در آخر وارد یک مغازه تعمیر موتور برق و ژنراتور شد!

در نهایت گاو با تزریق آمپول بی حس کننده، رام شد و صاحبانش با یک کامیونت گاو را بردند.

در این حادثه جالب یک مأمور شهرداری و یک شهروند به صورت جزئی زخمی شدند!

حریت

0 کامنت: