ویزای آمریکا گران شد!

ایالات متحده قیمت ویزای ورود به این کشور را برای اتباع خارجی 31 درصد افزایش داد. طبق اعلام وزارت خارجه آمریکا ویزای ایالات متحده از اول سال 2008 از 100 دلار به 131 دلار افزایش خواهد یافت.

علت افزایش قیمت ویزا اضافه شدن هزینه هایی همچون گرفتن اثر 10 انگشت در هنگام ورود و اتخاذ تدابیر امنیتی بیشتر اعلام شده است.

بر این اساس نرخ ویزای توریستی، کار، ترانزیت و دانشجویی از ابتدای سال آینده 31 درصد افزایش خواهد داشت.

0 کامنت: