پلیس کانادا به دنبال بابانوئل بی حیا!

پلیس کانادا به دنبال شخصی است که به اسم بابانوئل به کودکان نامه های مستهجن ارسال کرده است!

پلیس شهر اتاوای کانادا و مسئولان اداره پست آن شهر در تلاش برای شناسایی کسی هستند که در قالب یک بابانوئل برای کودکان نامه هایی با محتویات جنسی فرستاده است.

پلیس اعلام کرده است تا کنون بالغ بر 10 نامه با محتویات فوق برای کودکان دختر و پسر ارسال شده است.

در کانادا قبل از نوئل از طرف مأموران اداره پست برای کودکان نامه های بابانوئلی فرستاده می شود

منبع

0 کامنت: