ویدئو: یک حادثه شگفت آور درهنگام پخش زنده تلویزیونی!

اتومبیل وارد استودیوی پخش زنده تلویزیون شد!

هنگامی که شبکه آمریکایی ABC در حال پخش زنده اخبار بود ناگهان یک اتومبیل ون دیوار استودیو را شکافت و وارد استودیو شد!

مجری برنامه زنده که وحشتزده شده بود در هنگام پخش زنده از ترس فریاد کشید!!

این هم لحظه ورود اتومبیل به استودیو در هنگام پخش برنامه زنده تلویزیونی:0 کامنت: