این هم عکس دلفین های جاسوس آمریکا

- این هم عکس دلفین های جاسوس آمریکا

آیا دلفین های کشته شده در سواحل خلیج فارس جاسوس بوده اند؟سایت اینترنت خبرترکیه - ایران ادعا کرده است که دلفین ها جاسوس هستند. به نظر می رسد این عکس ها دلیلی بر این ادعای ایران باشد....

ایران ادعا کرده بود ایالات متحده ازدلفین هایی که در سواحل آن کشور کشته شده اند به عنوان جاسوس استفاده می کند.

آیا فک هایی که در سواحل ایران به صورت مرده یافت شدند به صورت دسته جمعی خودکشی کرده اند یا از سوی ماهیگیران کشته شده اند؟ مقامات ایرانی در کنار این دو سئوال یک دلیل بسیار شگفت نیز برای مرگ فک ها اضافه کرده اند: بنا به ادعای آنها، استفاده آمریکا از این حیوانات دوست داشتنی به عنوان جاسوس و مجهز کردن آنها به ابزارهای جاسوسی باعث مرگ آنها شده است.

بسیار خوب، این ادعاها تا چه حد صحت دارد؟ و آیا این عکس ها دلیلی برای این ادعاست؟

در این پروژه (جاسوسی فک ها و دلفین ها) این حیوانات به جاهایی که سربازان توانایی ورود به آنجا را ندارند سوق داده می شوند. با اطلاعاتی که از این حیوانات به دست می آید تمامی حرکات دشمن در محل مورد نظر به دست مأموران ارسال کننده حیوانات می رسد.

نیروی دریایی ایالات متحده برای این منظور از فک ها و دلفین ها استفاده می کند.برای این کار،دلفین ها و فک ها که به انسانها بسیار نزدیک هستند و دوست انسانها به شمار می روند چندین ماه آموزش می بینند.

با دوربین هایی که به بدن این حیوانات نصب می شود صحنه هایی طبیعی از منطقه استقراری دشمن به دست می آید. بر اساس اخبار رسانه ها، پنتاگون علاوه بر دلفین و فک از بعضی دیگر از حیوانات هم برای مقاصد جاسوسی استفاده می کند.

(لطفا به هنگام نقل خبر از وبلاگ به منبع ترجمه خبر اشاره فرمایید)0 کامنت: