حمله سیصد نفره به گروهی که به یک دختر 15 ساله تجاوز کرده بودند

یک گروه سیصد نفری از مردم عصبانی در مقابل دادگاهی که به جرم تجاوز 11 نفر به یک دختر بی گناه 15 ساله تشکیل شده بود تجمع کرده و به متجاوزان یورش بردند. مغازه داران مغازه های خود را بستند و به سوی دادگاه شتافتند تا سزای متجاوزین را در دستشان بگذارند.

این گروه سیصد نفره در حالی که به شدت خشمگین بودند جلوی دادگاه ایستادند. ابتدا شعار دادند: ترکیم، کـُردیم، عربیم و همه بخاطر ناموسمان اینجا هستیم. سپس هنگامی که متجاوزان در حال انتقال از دادگاه بودند باهرآنچه که دستشان بود به سوی متهمان حمله کردند.واقعه در شهر مدیات از توابع ماردین ترکیه رخ داد.

واقعه تلخ تجاوز در ماههای گذشته شهر را در بهت و حیرت فروبرده بود. به گزارش روزنامه حریت، یک دختر 15 ساله با هویت ر.ب که از خانه فرار کرده بود ضمن آشنایی با دونفر از سوی آنها به باغی برده شد و مورد تجاوز قرار گرفت. ر.ب که به مدت سه روز از سوی 11 نفر در آن باغ بارها مورد تجاوز قرار گرفته بود در یک فرصت از باغ فرار کرده و به یک پمپ بنزین رفت و از آنجا با پلیس تماس گرفت.

دختر 15 ساله در پاسگاه پلیس گفت بعد از آنکه از خانه فرار کردم با دو پسر 18 و نوزده ساله آشنا شدم و آنها در یک باغ مرا مورد تجاوز قرار دادند.بعد از آن از سوی 9 مرد دیگر در فاصله های سنی 18 تا 41 ساله به مدت سه روز مورد تجاوز قرار گرفتم.

پلیس تمامی متهمان را دستگیر کرد و برای آنکه آسیبی به دختر نرسد وی را به مرکز دولتی نگهداری دختران منتقل کرد.

متهمان ساعت 7:30 صبح به دادگاه منتقل شدند و جماعتی 300 نفره از مردم شهر هم در بیرون انتظار آنان را می کشیدند. پلیس که تدابیر شدید امنیتی را برای این دادگاه در نظر گرفته بود متهمان را برای فرار از دست مردم عصبانی سوار خودروهای زرهی کرد و چندین ماشین پلیس هم متهمان را همراهی می کرد.

با خروج متجاوزان از دادگاه مردم به سوی آنها یورش بردند که در پلیس مجهز به گاز اشک آور با مردم درگیر شد.

پلیس همچنین 6 نفر از افرادی را که با بستن خیابان خواستار ضرب و شتم متهمان تجاوز بودند بازداشت نمود.

پی نوشت – در ترکیه تجاوز به افراد زیر 18 سال مجازات سختی دارد که می تواند از حبس ابد تا 20 سال زندان متغیر باشد. با این حال مردم این مجازاتها را ناکافی می دانند.

بافت سنتی ترکیه به شدت در برابر موضوع تجاوز واکنش نشان می دهد و در بسیاری از مواقع پلیس کار سختی را در متفرق کردن مردم معترض مقابل دادگاه دارد.
برای دیدن سایر عکس ها از روزنامه حریت به این آدرس مراجعه کنید

0 کامنت: