پلیس اینترپول به دنبال پزشکی است که کلیه های 500 نفر را به زور برداشته است!


پلیس اینترپول در هند به دنبال پزشکی است که کلیه 500 کارگر را به زور در آورده است. هویت این پزشک که به وعده پیدا کردن کار افراد کارگر و افراد خیابانی آنها را به کلینیک می کشاند آمیت کومار اعلام شده است.

کومار همچنین کسانی را که مقابل وی مقاومت می کردند با تزریق آمپول بیهوش می کرد و کلیه آنها را از بدنشان جدا می کرد. این فرد که باند قاچاق ارگان راه انداخته بود مشتریانی از آمریکا و انگلستان داشته است.

محمد سلیم، یکی از افرادی که دکتر کومار به زور کلیه اش را جدا کرده بود در این باره گفت: " با تهدید اسلحه افراد مسلح مرا به یک اتاق بردند. بعد به من یک آمپول زدند و بیهوش شدم. وقتی به هوش آمدم دردی را در ناحیه شکمم حس کردم"

به گزارش حریت ترکیه، باند قاچاق کلیه، هر کلیه را به قیمت 1000 یورو به فروش می رسانده است. پلیس هند با گزارشات رسیده به کلینیک یورش برد و پنج نفر را نجات داد. رئیس باند، دکتر آمیت کومار نیز فرار کرده است و پلیس هند به همراه اینترپول به دنبال دستگیری این پزشک بی رحم هستند.

1 کامنت:

ناشناس می‌گوید:

سلام ممنون از زحمتی که میکشی و مطالب جالب میذاری باعث شد که من با فرهنگ ترکها بیشتر آشنا بشم. کلا ممنون