یک تجاوز شرم آور: 5 دانش اموز پسر انگلیسی دختر 11 ساله را وادار به سک.س دسته جمعی کردند

در انگلستان خبر منتشر شده مبنی بر وادار کردن یک دختر 11 ساله دانش آموز به سک.س و تجاوز گروهی به وی از سوی 5 دانش آموز 13 تا 15 ساله کشور را در بهت و حیرت فرو برد. این دانش آموزان نوجوان سپس صحنه های تجاوز گروهی خود به دختردانش آموز 11 ساله را در یوتیوب منتشر کردند.

واقعه در منطقه کرویدون و در مدرسه سلسدون روی داد و پلیس با انتشار فیلم این تجاوز گروهی به دختر 11 ساله در یوتیوب وارد عمل شد. در این فیلم دو دقیقه و 26 ثانیه ای دختر در محل باغچه مدرسه از سوی دانش آموزان دیگر وادار به سک.س می شود. دختر که در با ناسزاهای جنسی هم مدرسه ای های پسرش روبه رو شده است در میان اشک و گریه تسلیم خواسته های آنان می شود. سخنگوی گروه تحقیق اعلام کرده است که پنج دانش آموز مظنون به این کار تحت نظر گرفته شده اند و نام دختر دانش آموز نیز مخفی خواهد ماند.

یک پلیس اسکاتلندیارد ضمن قید اینکه این کودکان در این سنین چگونه چنین وحشیگریهایی را انجام می دهند تعجب خود را از این واقعه اعلام کرد و اضافه نمود این فیلم را دیده است. مسئولان اعلام کرده اند این فیلم از یوتیوب حذف شده است.

منبع: کانال خبرترک ترکیه

0 کامنت: