شرکت نفت ایران با بیش از 90 میلیارد دلار سود خالص دومین شرکت ثروتمند جهان اسلام شد!


یکصد شرکت ثروتمند در کشورهای اسلامی مشخص شدند. در این لیست شرکت نفتی آرامکو عربستان با 199.7 میلیارد دلار سود ثروتمندترین شرکت در دنیای اسلام شناخته شد.

بعد از شرکت نفتی عربستان، شرکت نفت ایران با 90.7 میلیارد دلار سود خالص در رده دوم قرار گرفته است. در این لیست همچنین 24 شرکت ترکیه ای نیز به چشم می خورند. شرکت کوچ هولدینگ ترکیه در این لیست در ردیف ششم است.

این تحقیق به سفارش شرکت دینار استاندارد و در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی صورت گرفته است. بنا بر این پژوهش، پنج شرکت اول ثروتمند کشورهای اسلامی همگی تماما دولتی هستند. شرکتهای نفتی کویت،پتروناس مالزی و نفت عراق در ردیفهای سوم تا پنجم لیست جای گرفته اند.

در این تحقیق همچنین اشاره شده است که مجموع سود 100 شرکت مزبور 1.08 تریلیون دلار است و این درآمد نسبت به سال گذشته 14 درصد افزایش نشان می دهد.

پی نوشت - ترکها در مجموع یک چهارم این لیست را به خود اختصاص داده اند و نکته قابل توجه در بین شرکتهای ترک، خصوصی بودن اکثریت آن شرکتهاست.

0 کامنت: