انفجار در استانبول ترکیه، 19 کشته - 40 زخمی!

صبح امروز – پنج شنبه - انفجاری قوی در یک مرکز صنعتی ترکیه در داوودپاشای استانبول از محلات زیتون بورنو روی داد.

در اثر این انفجار که هنوز علت آن مشخص نشده است 19 نفر کشته شدند و 40 نفر نیز زخمی شدند. حال چند نفر از مجروحان بسیار وخیم گزارش شده است.

طبق اطلاعات اولیه اطفائیه استانبول، انفجار ممکن است بر اثر انفجار دیگ بخار کارخانه روی داده باشد. منطقه دچار آسیب های جدی شده است و کانال های تلویزیونی ترکیه با قطع برنامه های عادی خود به طور مستقیم از محل حادثه انفجار گزارش تهیه می کنند.

انفجار در دو مرحله رخ داده است و به نظر می رسد بخش عمده کشته شدگان کسانی باشند که بعد از انفجار اول در محل جمع شده بودند تا انفجار را ببینند.


0 کامنت: