عکس: درام زندگی یک انسان با چهره ای وحشتناک!

هشدار: عکس ها ممکن است آزار دهنده باشد

مردی که بخاطر یک مشکل ژنتیکی در سیستم عصبی اش یک تومور زشت و وحشتناک 23 کیلوگرمی را در صورتش داشت جراحی شد.

سال گذشته تومور صورت هوانگ چونجای چینی به 23 کیلوگرم رسیده بود که با عملیات جراحی 13 کیلوگرم از این تومور برداشته شد. اکنون این مرد با 10 کیلوگرم ضایعات روی صورت زندگی می کند.

این مرد 32 ساله چینی که در یک عمل جراحی دیگر 4 کیلوگرم از تومور صورتش برداشته خواهد شد قبل از انتقال به اتاق جراحی اشک می ریخت.

به گزارش روزنامه حریت، بعد از این جراحی، درمان وی تا بهبودی کامل ادامه خواهد یافت.

جهت دیدن عکس های بیشتر از این مرد اینــــجا کلیک کنید

لطفا در نقل خبر به لینک و منبع خبر اشاره فرمائید

0 کامنت: