مرغی در چین همراه غازها شنا می کند و بجای قدقد به زبان غازی صحبت می کند!

در شهر جین جیانگ ایالت ژیانگ سو در چین یک مرغ که با غازها و اردکها نگهداری می شود در کنار آنها شنا می کند و به جای قدقد، صدای آنها را تقلید می کند!

به نوشته روزنامه چینی یانگ‌ژی صاحب یک مزرعه بزرگ حیوانات خانگی در کنار رود یانگ ژی در بهار سال گذشته یک مرغ را در لانه غازها و اردکها گذاشت.

بعد از آن مرغ به تدریج به تقلید از غازها و اردکها پرداخت. با آنها به رودخانه رفت و شنا کرد و بجای قدقد صدای غازها و اردکها را درآورد!!

صاحب چینی مزرعه حیوانات اضافه کرده است که این مرغ عجیب در تمام روز به شنا در رودخانه می پردازد و به دنبال مواد خوردنی در رودخانه می گردد!!

روزنامه ملیت

پی نوشت: بگو با که دوستی تا بگویم کیستی!!

0 کامنت: