قطع صادرات گاز ایران به ترکیه و سیاست هوشمندانه ترک ها


قطع صادرات گاز ایران به ترکیه در چند روز گذشته از جمله خبرهای مهم در روزنامه ها و شبکه های تلویزیونی ترکیه بوده است. هرچند که اکثر روزنامه های ترکیه به موضوع موج سرما و قطعی گاز در بسیاری از شهرهای ایران اشاره کرده اند اما برخی از صاحبنظران هم خواستار دقت در عقد قراردادهای گازی با ایران شده اند. به عقیده آنان قرارداد یک قرارداد دو طرفه است که برای هر دو طرف الزاماتی را به همراه دارد. به بیان دیگر آنها خواهان التزام ایران به رعایت حال ترکیه در سرمای زمستان هستند.

گاز در ایران دولتی است و اما در ترکیه سیستم توزیع گاز خصوصی است. می دانیم که بخش خصوصی همواره سعی در جلب رضایت مشتری دارد. به همین دلیل بود که شرکت بوتاش، توزیع کننده عمده گاز در ترکیه با حمایت دولت ترکیه کاری کرد که هیچ جای کشور ترکیه شاهد قطعی گاز نباشد.

ترکمنستان روزانه حدود 10 میلیون متر مکعب گاز به ایران صادر می کرد که با قطع صادرات آن کشور شاهد قطعی گاز در بسیاری از نقاط ایران بویژه بخشهای سرد شمالی و شمال غربی کشور بودیم. اما در عین حال که ایران صادرات روزانه 30 میلیون مترمکعبی گاز خود به ترکیه را قطع نمود بخش خصوصی این کشور با همراهی و یاری دولت توانسته است جلوی قطعی گاز را در این کشور 72 میلیون نفری بگیرد.

و به یقین این یکی از خصوصیات بخش خصوصی است که خود را مسئول و پاسخگوی مردم می داند.

پی نوشت – کمبود گاز ترکیه با توافق بین ترکیه، یونان، اوکراین و روسیه برطرف شده است و صحبتهای مقامات ترک با مسئولان کشورهای فوق در این بازه زمانی اندک نشان می دهد که مدیریت بحرانهایی از این دست در ترکیه به خوبی انجام می شود

0 کامنت: